Hinnastamine

Garanteerime, et tasu töö eest vastab selle sisule ja mahule. Ühtset ja fikseeritud hinnakirja meil ei ole, kuna soovime Kliendile pakkuda erinevaid võimalusi ning paindlikkust. Tasustame vastavalt lisandväärtusele, mida Sulle loome.

Toome välja mõned näited, mis peegeldavad juba olemasolevaid kliendisuhteid ning kujunenud reeglid, mis ehk julgustavad Sind meie poole pöörduma, et juba personaalne pakkumine saada.

Näited raamatupidamisest

Raamatupidamise teenuste puhul Oleme oma Klientidega kokku leppindu, et kui nad vajavad Meie tähelepanu ja toiminguid vähemalt korra kuus, siis nad arvestavad teenuse minimaalseks maksumuseks 55 eurot.

Tagasihoidlik põllumajandusettevõte

Tal ei ole palgalisis töötajaid ning ta ei ole käibemaksu kohuslane. Tal on kümmekond põhivaraobjekti. Aastane müügitulu on tal alla 60 000 euro ning kuluarveid on kolmekümne ringis. Tavaliselt Märtsis soovib ta majandusaasta aruannet. Ta väljastab oma müügiarveid meie poolt võimaldatud online keskkonnas: Raamatupidamise teenuse maksumus talle: 160 eurot aastas.

Tubli metsandusettevõte

Tal on üle 30 põhivaraobjekti, üks palgaline töötaja ning parimatel aastatel saavutab müügitulu üle 200 000 euro. Ta kasutab ka liisingut ning pangalaene. Igakuine aruandlus (KMD, TSD) ning kord aastas esitatav metsatehingute teatis on Meie ülesandeks. Ta tellib meilt ka äriteenuseid. Oma müügiarveid väljastab ta meie poolt võimaldatud online keskkonnas: Kokkulepitud raamatupidamise teenuse maksumus talle: 125 eurot kuus.

Oluline teenindusettevõte

Tal on kümmekond töötajat ning koostööpartnerid ka väljaspool Eestis. Tema raamatupidamises on pea 6 000 kannet aastas. Ta tellib meilt ka äriteenuseid ning hoiab tähtsal kohal paberivaba raamatupidamist. Kliendi aastase raamatupidamise teenuse maksumus, kuu keskmiselt: 265 eurot kuus

Näited äriteenustest

Isegi laiapõhjaliste ning keeruliste Äriteenuste puhul oleme suutnud seda osutada 45 euro eest iga Meie poolt tehtud kasuliku, sisuloova ja efektiivse töötunni eest.

650 000 euro suurusele investeeringule finantseerimispakkumiste leidmine

Teenus sisaldas mitmele pangale kui ka sihtasutustele vajalike avalduste, plaanide ning prognooside koostamist ja saatmist. Lisaks ohtralt vahetut suhtlust finantsasutustega. Teenuse maksumuseks kujunes: 360 eurot.

Suure tööstuse jaoks olulise ning tehnilise tootmisosa kaardistuse teostus projektina

Teenus sisaldas korduvaid kohtumisis tööstuses ja infovahetust 4 osapoole vahel. Töö käigus koondati kokku olemasolev teadaolev olukord, mida täiendati andmekogumisega tööstuses kohapeal. Tulemuseks saadi terviklik ülevaade, mis sai visuaalise vormi 53 leheküljele. Teenuse maksumuseks kujunes:
2 000 eurot.

Püsikliendi investeerimisplaanide võimalike riskide arutelu

Teenus sisaldas planeeritava finantsinvesteeringu võimalikke plusside ja miinuste läbiarutamist kliendiga. Teenuse maksumuseks püsikliendile kujunes: Tasuta, kuna teame, et väiksed asjad täna viivad suurte asjadeni homme.