Äriteenused

Riskihindamine, kvaliteedisüsteemid, ISO ja finantseerimine – on olulisemad märksõnad meie äriteenuste valikus

Meie teenused on tervikuna läbimõeldud ning suunatud Kliendi kasvu ja arengu toetamiseks. Oleme sulle pädev mõtte- ja arutelu partner nii mitmeski olulises teemas. Olgu selleks siis suhtlus ametiasutusega, mis võib osutuda keeruliseks ja kanseliitseks või pankadega, et kasvuks ja arenemiseks vajaliku finantseerimist saada. Kogemusele tuginedes teame, et sujuv projektijuhtimine tagab oodatud tulemuse, olgu selleks siis suurem või väiksem algatus ning. varem või hiljem jõuavad Sa olukorda, kus on vaja läbi viia riskihindamist eesmärgiga kaardistada kogu ettevõtte, tootmissuuna, turusegmendis osalemise või tootmisliiniga kaasnevad riskid ja koostada tegevuskava nende maandamiseks.

Oleme kindlad, et Sinu edu aluseks on kaardistatud, selged, lihtsad ja juhitud protsessid. Protsessipõhine lähenemine aitab Sul ju kokku hoida nii aega kui raha. Kinnitatud protsessi järgimine on kvaliteedi märgiks nii ettevõtte sees kui väljas. Oluline on siinkohal protsesside pideva parendamine läbi kestva Planeeri-Teosta-Kontrolli-Parenda ahela. Arengu märgiks on Sinu soov oma ettevõttes kvaliteedisüsteeme juurutada. Sa tagad sellega oma on ressursside efektiivse planeerimis ning kvaliteedikindluse ettevõtte siseselt, oma klientidele ja partneritele.

Põhilised äriteenused:

  • Projektijuhtimine
  • Riskide hindamine
  • Protsesside kaardistus ja juurutamine
  • Suhtlus ametiasutustega ja finantseerijatega
  • Värbamine
  • Kvaliteedisüsteemid (ISO, OHSAS)

Projektijuhtimine

On selleks siis suurem või väiksem algatus, sujuv projektijuhtimine tagab oodatud tulemuse. Sireli Advise OÜ omab praktilist kogemust ka keerukamate projektide osas, kus projekti raames on loodud tervikuna nii seadusandlust, IT süsteem kui ka juurutatud kasutusharjumust.

Protsesside kaardistus ja juurutamine

Planeeri-Teosta-Kontrolli-Parenda on meil veres. Omame laialdast teadmiste pagasit läbi riigiasutuses praktiliste tegevuste elluviimise ning kvaliteedijuhti pädevuse.

Kvaliteedisüsteemid

Sireli Advise OÜ asutajale on Eesti Kvaliteedi Ühing 16.06.2016.a. väljastanud kvaliteedijuhi pädevustunnistuse nr. 139.

Mida me veel teeme?