Muudatused 2020 majandusaasta aruande tähtaegades

24.05.2020 jõustus äriseadustiku uus redaktsioon, millega viidi sisse muudatused 2020 aruande tahtaegades. Muudatus annab võimaluse esitada aruanne 2020. aastal hiljemalt 31. oktoobrile. Seadusemuudatus puudutab osaühinguid, aktsiaseltse, täiseühinguid ja usaldusühinguid, kes peavad raamatupidamist ja kellel oli kohustus majandusaasta aruanne esitada registrile vahemikul 12.03-31.08.2020. Muudatused 2020 aruande tähtaegades olid tingitud Eesti Vabariigis kehtinud eriolukorrast ning need võimaldavad ettevõtjatel oma raamatupidamist korda seada pikema aja jooksul. Eesti Vabariigis kehtisid eriolukorraga seotud piirangud, mis takistasid suhtlust raamatupidajatega ning raamatupidajale dokumentide edastamist. Lisaks olid piiratud koosolekute pidamised ja juhtorganite otsustusitungite toimumised. Äriseadustiku muudatus on leitav siit ja terviktekst siit

Lisaks anti seadusemuudatusega võimalus elektrooniliste vahendite teel koosolekute pidamiseks.

Kui sa vajad majandusaasta aruande koostamist, kirjuta Meile: Siin